Autoškola Frýdek – Místek

Chcete si začít dělat řidičský průkaz? Na začátku stojí správný výběr autoškoly? Čím se při výběru řídit a na co se zaměřit? A jak se od sebe liší jednotlivé skupiny řidičských průkazů.

Autoškola je v současné době finančně náročnější záležitostí a tak při výběru té správné autoškoly vybírejte obezřetně a svou volbu neuspěchejte. Při výběru autoškoly se můžete držet následujících požadavků.

Jak vybrat autoškolu

Autoškola by vždy měla mít svou vybavenou učebnu a kancelář. Nutností jsou samozřejmě výcviková vozidla, která musí mít platnou technickou kontrolu a řádné označení. Učitel v autoškole by měl mít řádnou kvalifikaci, praxi a dostatek pedagogických znalostí a zkušeností. V každé autoškole by měl být také k nahlédnutí ceník, kde se dozvíte, kolik stojí poplatky u zkoušek, doplňující výcvik a výuka, popřípadě, jaké jsou možnosti splátek. Při vývěru autoškoly se informujte u absolventů různých autoškol a navštivte autoškolu osobně. Během osobní návštěvy získáte např. informace o zahájení, průběhu, rozsahu a druhu teoretické a praktické výuky. Zjistěte si také termíny zkoušek a způsob, jak pobíhají zkoušky opravné. Autoškolu vybírejte také podle toho, na jakou skupinu řidičského oprávnění se specializuje.

Řidičské skupiny

Podívejme se na jednotlivé skupiny řidičských oprávnění, která můžete získat.

Skupina AM vás opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s konstrukční rychlostí do 45 km/h. Řidičský průkaz s touto skupinou lze získat od 15 let.

Řidičská skupina Ao vás opravňuje k řízení motocyklů s motorem o výkonu od 11 kW do 25 kW. Lze získat od 18 let.

Skupina An vás opravňuje k řízení motocyklů bez omezení výkonu. Podmínkou k získání je věk min. 21 let a splnění následujících podmínek:

  • držení řidičského oprávnění skupiny Ao a složení doplňkové zkoušky na motocyklu o výkonu nad 25 kW

  • nebo absolvování stanoveného výcviku a složení zkoušky z odborné způsobilosti na motocyklu o výkonu nad 25 kW.

Skupina B je určena pro motorová vozidla s maximální hmotností do 3 500 kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče. Dále pro traktory a samojízdné pracovní stroje s maximální hmotností do 3 500 kg, jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg, mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h. Řidič získá povolení na skupinu B od 18 let.

Získáním řidičského průkazu A1 máte oprávnění k řízení lehkých motocyklů o objemu max. 125 cm3 a výkonu max. 11 kW. Lze získat od 16 let.

Jak získat řidičské oprávnění

Řidičské oprávnění určité skupiny získáte absolvováním kurzu v autoškole a úspěšným složením závěrečné zkoušky. Ke zkoušce se může hlásit žadatel, který dosáhl daného věkového limitu pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění. V autoškole dostanete nejdříve Žádost o řidičské oprávnění a Posudek o zdravotní způsobilosti, vše vyplníte a Posudek o zdravotní způsobilosti vám vyplní lékař. Poté bude zahájen samotný výcvik.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4536 (magazinfrydekmistek.cz#2)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat