Rizikové kácení stromů Frýdek-Místek

Kácet vzrostlý strom je vždy rizikové. Je důležité umět si vypočítat, kam strom spadne, a zajistit okolí. Zvláště pokud jde o zastavěnou oblast. Proto je lépe svěřit kácení vysokých stromů odborníkům, kteří znají bezpečnostní pravidla.

Kácení stromů je nejen nebezpečné, ale také nelze pokácet jakýkoli vzrostlý strom jen tak. Kácení stromů totiž upravuje zákon. Pokácet je možné strom jen v případě, že ohrožuje své okolí. A i takový strom mohou pokácet jen odborníci, kteří jsou vyškoleni na výškové práce a znají bezpečnostní pravidla provázející kácení stromů.

Rizikové kácení stromů Frýdek-Místek

Rizikové kácení stromů zajišťují odborníci, jejichž náplní je práce ve výškách. Jde o odborníky, kteří vědí, který strom je možné pokácet a který ne. Jak strom pokácet, aby při pádu neohrozil okolní budovy, ani kolem jdoucí lidi. Vědí, jak zajistit místo kácení po bezpečnostní stránce. Kácení však není jedinou náplní jejich práce. Patří sem i prořezávání stromů po kalamitách, nebo ve velkých výškách, ozdravný řez stromů, odřezání nebezpečných větví a větví, které by se mohly dotýkat elektrického vedení.

Profesionální kácení stromů

Kácení stromů patří odborné činnosti, které smějí provádět jen vyškolení pracovníci za určitých podmínek. To znamená, že pokud jde o rizikový strom, který ohrožuje okolí, pak je kácení povoleno kdykoli, ale jinak je možné kácet pouze v době vegetačního klidu. Přitom zdravý strom, který má nad osmdesát centimetrů v obvodě, naměřených ve sto třiceti centimetrech jeho výšky, je možné pokácet vždy jen s příslušným povolením.

Jak se kácí rizikový strom?

Kácení smí provést jen odborník. Ten prohlédne terén a navrhne techniku, kterou se kácení provede. Kácení může probíhat třemi způsoby, nebo jejich kombinacemi. S využitím lezecké techniky se strom odřezává po patrech. Dále je možné ořezat strom z vysokozdvižné plošiny. A poslední varianta je ze země, kdy se strom odřezává za použití různých podpěr a lan. Všechny uvedené varianty rizikového kácení vyžadují zkušenosti, dodržování bezpečnostních postupů a zajištění bezpečnosti okolí. U rizikových stromů je nutné zajistit bezpečnost lidí, okolních objektů a zařízení.

Prořezávání stromů

Prořezávání stromů provádějí také odborníci. Může jít o prořezávání po kalamitách, kdy jsou větve stromu poškozeny, ale strom není nutné pokácet. Pak je možné provádět klasické prořezávání, které má za úkol podpořit životaschopnost a zdravotní stav stromu a zároveň zajistit bezpečnost okolí stromu. Prořezávat je nutné i velmi vysoké stromy, které jsou sice krásné, ale jejich růst je natolik velký, že nepropouští světlo a ohrožují blízké domy.

Péče o památkové stromy

Staré památkové stromy není možné a ani žádané kácet. Přesto je třeba je udržovat. Toto většinou neprovádí odborníci na rizikové kácení, ale arboristé, kteří ví, jak o vzácné a památkové stromy pečovat, jak je udržovat a jak prořezávat, aby vydržely co nejdéle.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4546 (magazinfrydekmistek.cz#20)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat