Školení bezpečnosti práce Frýdek-Místek

Máte firmu a vlastní zaměstnance? Dle předpisů musí každý zaměstnanec projít školením Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to jak při svém nástupu na nové pracovní místo, tak i periodicky během doby zaměstnání.

Kromě toho mohou nastat i situace, kdy se školení BOZP provádí například z důvodu přechodu na jinou pracovní pozici v rámci podniku, anebo z důvodu zavedení nových technologií, či z jiných opodstatněných důvodů.

Pakliže chcete, aby školení ve Vaší firmě probíhalo na profesionální úrovni, je dobré kontaktovat odbornou firmu, která školení zajistí a samozřejmě jeho obsah a průběh přizpůsobí typu vykonávané práce a konkrétním zaměstnancům.

Profesionálové v oblasti BOZP

Většina z nás již zažila nejedno školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zkráceně BOZP). Pamatujete si něco ze školení, dalo Vám něco? Mnohdy se stává, že školení proběhne úspěšně a jako pouhá formalita, ze které si zaměstnanec žádné užitečné informace a znalosti neodnese.

Pokud si sami nejste jisti, jak školení vést, na jaké informace je zaměřit, jak jej učinit zajímavým a užitečným pro zaměstnance, jednoduše řečeno, jak jej zefektivnit, využijte služeb profesionálů, kteří dokáží vést školení tak, aby z něj měli zaměstnanci opravdový užitek.

Školení samozřejmě neprobíhá pokaždé stejně, ale je koncipováno tak, aby odpovídalo práci, kterou zaměstnanec vykonává a rovněž pracovnímu prostředí, ve kterém se zaměstnanec pohybuje. Žádoucí je i vlastní aktivita zaměstnance – pokud něco neví, něco mu není jasné, chce se více dozvědět o určité oblasti, může školitele požádat o více informací na dané téma.

Školení BOZP vstupní a periodické

Vstupní školení BOZP musí ze zákona proběhnout hned první den v nové práci a to ještě před začátkem výkonu práce, avšak v rámci pracovní doby, nikoliv před začátkem směny nebo až po ní.

Vstupní školení je možno rozdělit na teoretické a praktické, kdy první část probíhá v kanceláři či učebně a druhá pak přímo v provozu. Témata probíraná v obou částech školení se mohou prolínat, anebo být i stejná, díky čemuž si zaměstnanec látku lépe zapamatuje a snáze ji pochopí.

Periodická školení BOZP jsou prováděna u stálých zaměstnanců vždy po určité době, případně z jiných důležitých důvodů, jakými mohou být například přeřazení zaměstnance na jiné pracovní místo či výraznější změny v provozu apod.

Každé školení BOZP je ukončeno testem. Bez absolvování školení BOZP a to jak vstupního, tak i periodického a následně úspěšně složeného testu, nesmí zaměstnanec vykonávat žádnou práci – v případě neúspěšného testu je nutno školení opakovat a poté opakovat i test až do doby, než zaměstnanec v testu prospěje.

Protože školení BOZP a to rovněž jak vstupní, tak i periodické, probíhá v pracovní době, zaměstnanci za něj náleží řádný plat. Všechny typy školení BOZP se týkají vedoucích i řadových zaměstnanců.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4549 (magazinfrydekmistek.cz#36)


Diskuze a zkušenosti

K. Paličková | 14.09.2016 00:54
Při otevření nového salónu jsem potřebovala zajistit bezpečnost práci, a jelikož se měl otvírat už za pár dní, nutně jsem potřebovala zajistit veškerou dokumentaci a proškolit sebe a další kolegyně. Na internetu jsem našla firmu Energom Projekty, která mimo školení a dokumentace bozp, provedla i prověrku, vystavila nám certifikáty a poskytla nám potřebné odborné poradenství. Děkujeme za individuální přístup, kterého si velice vážíme, stejně jako profesionálně provedených služeb. Paličková

Anna Zajacová | 02.06.2017 06:31
Po nahlášené kontrole a pokutě, která nebyla nejmenší jsem se rozhodla pro radikální změnu a výměnu stávající firmy na bezpečnost. Bylo těžké si vybrat z tolika nabídek firem, nakonec jsem dala na recenze a jsem za to ráda. Pracovníci z Energomu mají uplně odlišný přístup ke klientům, alespoň se srovnáním naší původní firmy na bezpečnost. Co mě však nejvíce zajímalo je zda tomu vůbec rozumějí. Musím uznat, že technik který se o nás stará je opravdový odborník. Firmu nám dal dokupy ještě před kontrolou, která chtěla vidět nápravu. Ani jsem nepočítala, že to stihnou. Najednou bylo vše v pořádku a kontrola proběhla hladce. Teď už nemusím stresovat, když se mi nahlásí kontrola, protože mě Energom zastoupí. Tímto Vám velice děkuji a těším se na spolupráci. S pozdravem Zajacová


Přidat komentář