Tepelná čerpadla Frýdek-Místek

Moderní tepelná čerpadla umí ušetřit 65 až 80 procent nákladů na topení a ohřev vody. Jedinou podmínkou jejich vysoké úspornosti je návrh tepelného čerpadla na míru domu. S tím pomohou odborníci.

Pořídit si tepelné čerpadlo znamená zbavit se závislosti na klasickém vytápění a ohřevu vody. Moderní tepelná čerpadla se mohou instalovat do všech typů bydlení. V nabídce jsou typy, které nabízejí více než jen ohřev vody a vytápění. Tepelné čerpadlo je možné využít i jako levnou klimatizaci. Záleží na vybraném typu. Ne všechny typy tepelných čerpadel se hodí do každé domácnosti. Vždy je nutné oslovit odborníky, kteří na základě přesných výpočtů vyberou vhodné tepelné čerpadlo.

Tepelná čerpadla Frýdek-Místek

Výběr tepelného čerpadla je složitý na výpočty, a proto patří do rukou odborníků. Tepelné čerpadlo se vybírá podle místa umístění domu, velikosti domu, typu otopného systému, zateplení celého domu, přístupu k vodě, a také podle toho, k čemu bude tepelné čerpadlo využíváno. Právě proto je výhodné využití bezplatných nabídek, kdy na základě dodání potřebných parametrů vám vytvoří předběžnou bezplatnou nabídku na míru. Pokud vás nabídka osloví, pak je možné zadat rovnou objednávku tepelného čerpadla. Odborná firma vypracuje projekt, dodá tepelné čerpadlo i ostatní materiál a provede instalaci. Tedy zajistí vše na klíč.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Všechna tepelná čerpadla pracují na principu Carnotova cyklu. Jejich funkčnost, účinnost a spolehlivost se však s vývojem mnohonásobně zvýšila. Rozdílný je mezi tepelnými čerpadly zdroj energie, teplosměnné médium a topný faktor.

Základní typy tepelných čerpadel

Prvním typem je tepelné čerpadlo vzduch – voda, kde se teplo odebírá ze vzduchu a předává se dál teplovodním otopným systémem. Druhý typ tepelného čerpadla je voda - voda , kde se teplo odebírá z podzemních vod a je předáváno opět do teplovodního otopného systému. Třetí typ tepelného čerpadla je země – voda, kde se teplo odebírá ze země pomocí vrtů nebo kolektorů, a rozvádí se dál do domu pomocí teplovodního systému. Poslední variantou je tepelné čerpadlo vzduch – vzduch, kde je teplo odebíráno ze vzduchu a rozvádí se teplovzdušným otopným systémem.

Výhody tepelných čerpadel

K nejdůležitějším výhodám patří vysoké úspory na nákladech za vytápění a ohřev vody. Přitom návratnost vynaložených prostředků na pořízení tepelného čerpadla je při současných cenách plynu, elektřiny i pevných paliv velmi rychlá. Je to i z důvodu, že tepelné čerpadlo šetří okamžitě od spuštění a tudíž vydělává ihned. K dalším výhodám patří nezávislost tepelného čerpadla na ostatních palivech. Velkou výhodou je také ekologický provoz a tichý chod.

Možnosti tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla mohou ohřívat užitkovou vodu, vodu v bazénu, mohou být využity jako levná klimatizace. Mohou se kombinovat s dalšími alternativními zdroji, jako jsou solární panely, klimatizace a rekuperace. V případě využití kombinace s klimatizací a rekuperací je možné využit filtraci vzduchu a jeho nucenou výměnu, což je vhodné pro alergiky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4550 (magazinfrydekmistek.cz#27)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat