Požární ochrana Frýdek Místek

Zabezpečení firmy a jednotlivých pracovišť před možností vzniku požáru vyplývá ze zákona o požární ochraně. Čím je pracovní činnost nebezpečnější a čím větší hrozí riziko požáru, tím musí být požární ochrana důslednější.

Předpisy požární ochrany plynou ze zákona, ale zároveň je nutné je přesně aplikovat na stupeň požárního nebezpečí podle pracovní činnosti jednotlivých pracovišť i celé firmy. Zákon o požární ochraně platí pro každého, tedy pro státní firmy a instituce, pro firmy soukromého sektoru i pro jednotlivce, tedy OSVČ, živnostníky, řemeslníky a to i když, nemají žádné zaměstnance. I v tomto případě je totiž nutné dodržet zákon o požární ochraně, a zároveň počítat s možnou kontrolou.

Jak zajistit požární ochranu?

Zajištění požární ochrany lze provést** svépomocí**, nebo je možné svěřit vše dodavatelské firmě. Svépomocné zajištění se odvíjí od toho, kolik má firma zaměstnanců. Do dvaceti pěti zaměstnanců může zaměstnavatel zajistit požární ochranu sám, tedy pokud je sám proškolenou osobou. Od dvaceti pěti zaměstnanců musí požární ochranu zajišťovat odpovědná osoba nebo dodavatelská firma. Od pěti set zaměstnanců musí požární ochranu zajišťovat jen odborníci. V některých případech se vyplatí zajistit pracovní místo, jehož náplní bude požární ochrana ve firmě. To se však vyplatí jen u velkých firem. Jako nejvýhodnější řešení se u všech velikostí firem ukazuje zajištění požární ochrany dodavatelskou firmou.

Požární ochrana Frýdek Místek

Výhody zajištění dodavatelskou firmou jsou zřejmé. Firma disponuje pouze profesionálními odborníky, kteří prochází pravidelnými školeními, jsou seznámeni se zákony, legislativou a neunikne jim žádná změna. Jde o profesionály, kteří svou práci odvádějí na velmi vysoké úrovni a vždy naprosto přesně podle zákona a předpisů. Zásluhou toho se majitel firmy nemusí bát nebezpečí vzniku požáru, ani nebezpečí kontroly a sankcí, které kontroloři rádi udělují. Tam, kde je vše podle pravidel, však žádnou pokutu udělit nelze.

Služby požární ochrany Frýdek Místek

Nabídka služeb požární ochrany se odvíjí od potřeb klientů. Je možné zajistit komplexní služby i jednotlivé služby. Komplexní zajištění služeb znamená zajištění firmy od okamžiku plánování požární ochrany, přes zajištění vybavení jednotlivých pracovišť ochrannými pomůckami, orientačními tabulkami, hasicími přístroji, orientačním únikovým plánem pro případ požáru, přes školení zaměstnanců, vedení požární dokumentace a požární knihy, zajištění revizních kontrol hasicích přístrojů, hydrantů a podobně, až po asistenci u inspekčních kontrol. Komplexní služby znamenají vysokou kvalitu služeb i komplexní ochranu před vznikem požáru a tudíž i bezpečí pro zaměstnance i majetek zaměstnavatele.

Požární ochrana v malých firmách

Zajištění jednotlivých služeb má také svůj význam. Profesionálové vidí i to, co laik ne, a co se mu zdá zbytečné, nebo nedůležité. Zásluhou toho při případné inspekční kontrole nepřijde podnikatel o své peníze a kontrola proběhne beze stresu.

Vedení záznamů požární ochrany

Každá firma musí vést dokumentaci k požární ochraně, jejíž součástí je i požární kniha. Zde je nutné zaznamenávat všechna školení, revize, ale například i plánky únikových tras.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4551 (magazinfrydekmistek.cz#8)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat