Oddlužení Frýdek-Místek

Vzali jste si úvěr nebo dlužíte dokonce za více půjček a nyní nedokážete pravidelně a řádně splácet? Hrozí Vám nebo již probíhá exekuce? Bojíte se, že přijdete o všechno, dokonce i o střechu nad hlavou? Možným řešením může být oddlužení.

Pokud již nedokážete splácet své dluhy a nevíte, jak dál, můžete požádat o** soudem řízené oddlužení**. Na oddlužení ale nedosáhne každý žadatel a schválení žádosti rozhodně není automatické. Pro úspěšné oddlužení je třeba splnit několik základních podmínek. Jaké to jsou? Čtěte dále.

Splatit minimálně 30 % svých dluhů během pěti let

Výhodou oddlužení je, že pokud Vám hrozí anebo již probíhají nějaké exekuce, při schválení oddlužení se všechny, i již probíhající exekuce zastaví a ukončí. Dokonce platí, že až 70 procent Vašich dluhů věřitelům doplatí stát a Vy tak budete oficiálně oddlužen(a) a zbaven(a) všech exekucí.

Jako všude však i při oddlužení platí „něco za něco“ – aby jste mohli být zařazeni mezi osoby, jimž stát zařídí oddlužení, je nutné se na oddlužení aktivně podílet i z Vaší strany. Jednou z podmínek proto je, že během pěti let oddlužení musíte být schopni uhradit minimálně 30 procent z celkové dlužné částky. Abyste mohli tuto podmínku splnit, je důležité mít buď dostatečně dobře placené zaměstnání anebo se vzdát nějakého movitého či nemovitého majetku, jehož prodej zařídí insolvenční správce. Další možností pak je požádat někoho, kdo bude dobrovolně na Vaše oddlužení přispívat. Tyto možnosti je možné i kombinovat.

Nebýt za posledních 5 let pravomocně odsouzen za trestný čin

Zájemci od oddlužení nesmějí být za posledních 5 let pravomocně odsouzeni za trestný čin hospodářské nebo majetkové povahy. Avšak soud umožňuje udělit výjimku z této podmínky, ale je nutné prokázat, že se oddlužením nesnažíte neoprávněně zbavit zodpovědnosti za své dluhy.

Oddlužení jen pro fyzické osoby

V době podání návrhu na osobní bankrot nesmí být žadatel podnikatelem. Tato podmínka je však čistě formální, neboť stačí před podáním návrhu na oddlužení pozastavit nebo přerušit své živnostenské oprávnění. Paradoxně po úspěšném schválení oddlužení je možné opět kdykoliv začít podnikat a to již během pětileté doby oddlužení.

Dluhy nesměji pocházet z podnikatelské činnosti

Následující podmínka však již tak jednoduchá na splnění není – dluhy přihlášené do žádosti o oddlužení nesmějí pocházet z podnikání. Z této podmínky je však možné zažádat o výjimku, díky níž bude možné do oddlužení zahrnout dluhy z podnikání až do výše maximálně 30 procent z celkové sumy závazků. Udělení výjimky však není automatické a o jejím udělení rozhoduje soudní znalec.

Mít minimálně dva věřitele

Mezi podmínky úspěšného přijetí návrhu na oddlužení dále náleží také mít alespoň dva anebo více věřitelů.

Finanční závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů

Alespoň jeden z dluhů musí být po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů, anebo lze prokázat že tato situace brzy nevyhnutelně nastane.

Reálná platební neschopnost

Platební neschopnost dle insolvenčního zákona nastává v případě, že:

  • dlužník není schopen řádně splácet více než polovinu svých dluhů,
  • anebo dlužník neplatí dluhy po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti,
  • anebo se dlužník dostal do exekuce, ale šance, že pomocí exekuce budou závazky dlužníka splaceny, jsou nereálné, protože peníze získané touto formou nemohou postačit na úplné splacení dlužníkových závazků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4554 (magazinfrydekmistek.cz#24)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat