BOZP Frýdek-Místek

Každá firma, ať státní či soukromá, musí dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zabezpečení požární ochrany. Ta vychází ze zákona a jejich dodržování podléhá pravidelným kontrolám.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci a zabezpečení požární ochrany patří k nejdůležitějším pravidlům, které musí firmy dodržovat. Problémem není ani tak jejich dodržování, ale správné nastavení pro danou pracovní činnost té které firmy. Zákon o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zákon o požární ochraně totiž říká, že každá firma je povinná upravit zákon na míru své pracovní činnosti. To znamená, že čím je provoz firmy složitější, náročnější a nebezpečnější, tím jsou pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zabezpečení požární ochrany přísnější a také jsou častěji a důkladněji kontrolována.BOZP Frýdek-Místek »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4565 (magazinfrydekmistek.cz#7)