Produkce a nakládání s odpady v ČR

Produkce odpadů v ČR přesáhla v roce 1999 35 milionů tun a v roce 2001 dosáhla necelých 38 milionů tun.

Na této produkci se nejvíce podílejí odvětví energetiky, zemědělství a komunální odpady podle třídění Odvětvové klasifikace ekonomických činností OECD.

Způsoby nakládání s odpady

Existuje celkem 19 způsobů nakládání s odpady v rozdělení podle OECD. Způsoby nakládání s odpady uvedené v tabulkách zahrnují pouze údaje o vybraných způsobech nakládání s odpady, v rozdělení podle OECD. Jedná se o recyklaci a regeneraci, biologické zpracování, spalování a skládkování.

Ve výčtu způsobů nakládání s odpady v produkovanými v roce 2001 nejsou zahrnuty další významné způsoby nakládání s odpady jako je úprava chemickými, fyzikálními nebo solidifikačními postupy (cca 1 mil. tun/rok), předání odpadů jiné osobě za účelem jeho dalšího zpracování (cca 5 mil. tun/rok), aplikace do půdy (cca 4 mil. tun/rok) zejména pak využití odpadů na rekultivace a terénní úpravy (cca 10 mil. tun/rok) apod.

Každý původce odpadů je dle  zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Povinen správně nakládat s odpady.

Víte jak nakládat se svými odpady?

Kontaktujte se u společnosti Energom Projekty a.s., poskytující profesionální služby v oblasti odpadového hospodářství na míru Vaší společnosti.

Poskytujeme informační konzultace v oblasti odpadového hospodářství….společnost Energom Projekty a.s.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32159


Přidat komentář