Koordinátor BOZP Frýdek-Místek

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zodpovídá za dodržování všech bezpečnostních pravidel a předpisů, zejména pak na stavbě. Zde je velice důležité udržet vše v pořádku, aby nedošlo k velkému neštěstí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitá, i když poněkud opomíjená složka práce. Pokud je práce administrativního rázu, pak je sice nutné projít povinným školením o bezpečnosti práce, ale nezbytně nutné to bude v oblasti takové jako stavebnictví a staveb vůbec. Nejen, že se na staveništi pracuje s těžkou technikou, ale jsou tam i ohromně velká a těžká břemena, což v hromadné existenci může nadělat pěknou neplechu, co se ochrany zdraví týče. Obzvlášť, když je stavba rozsáhlá. V tu chvíli je potřeba samotného koordinátora BOZP, který provede potřebná opatření a celou stavbu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ohlídá.

Kdo je to koordinátor BOZP

Zajištění bezpečnosti na stavbách je především úkolem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten se musí postarat o to, aby nejen všichni pracovníci byli řádně oděni, ale také, aby vše bylo plně nebezpečno proti případnému vzniku rizikům, které by způsobily neštěstí se škodou, jak na majetku, tak ale především na lidském životě. Koordinátor BOZP zná aktuální vyhlášky a předpisy, podle kterých se v dané době musí stavbyvedoucí řídit a stejně tak všichni další pracovníci, aby tak nedošlo k neštěstí. Aktuální informace shromažďuje nejen ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také musí vypracovat plán stavby, kde jsou již začleněné případné únikové východy a další potřebná označení.

Kontroly jsou a budou

Možná by jiní, s ročníky narození starší namítali, že za jejich mladých let nic podobného nebylo, a tudíž není potřeba nic takového praktikovat ani dnes, ale to není až taková pravda. Bohužel tehdy a není to tak dávno, co se na bezpečnost a ochranu draví při práci nehledělo tolik, jako dnes. A bohužel i v dnešní době se můžeme v tisku setkat s případy, kdy za nedodržení určitých pravidel přišli o život lidé. Na základě nedodržení všech předepsaných pravidel a postupů při práci, co do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dnes jsou ale kontroly řádnější a pravidelnější, o dost častější, než tomu kdysi bývalo a proto každý prosperující podnikatel raději spolupracuje s koordinátorem BOZP, aby tak nejen nedostali citelnou pokutu, ale i neumírali lidé, a vše bylo tak, jak má.

Externí spolupráce

Naštěstí není potřeba přijímat do pracovního poměru nového zaměstnance. Často stačí, pokud firma spolupracuje s jinou firmou, tedy externistou, jež se bezpečností a ochranou zdraví při práci zajímá a je v tom zběhlá. Díky tomu může být bez obav z případných kontrol, ale i samotné ochraně svých zaměstnanců. A to je jistě velice důležité.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4573 (magazinfrydekmistek.cz#44)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat